بنر ویژه

جمع بندی کنکور ۱۳ مرداد ۱۴۰۲

  • جمع بندی ۱۳ مرداد در سالن کنفرانس یاس با حضور دانش آموزان کنکوری برگزار شد.
  • زمان برگزاری دوره جمع بندی از ساعت ۱۴ الی ۲۰ روز جمعه ۱۳ مرداد بود
  • تعداد حاضرین در این دوره ۳۵ نفر از دانش آموران کنکوری بود
  • سوالات کنکور سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توسط حمید هدشی حل شد
  • همچنین حدود ۲۰ تست تالیفی در سطح دشوار نیز طراحی و در جمع بندی ۱۳ مرداد به طور کامل تشریح گردید.
  • نقطه قوت دوره های جمع بندی ما در این است که در زمان حل یک تست تمام مطالب مربوط به آن مبحث یا پودمان به طور کامل و نکته ایی تدریس و مرور میشود.
  • برنامه ۳ هفته تا کنکور بعد از دوره جمع بندی به دانش آموزان ارائه گردید
  • مبلغ شرکت در این دوره ۶ ساعته ۲۰۰.۰۰۰ تومان میباشد
  • جمع بندی ۱۳ مرداد در میدان هفتم تیر خیابان قائم مقام فراهانی سالن کنفرانس یاس برگزار شد